Standard ochrany půdy
 - header image
Foto: Dylan de Jonge via Unsplash.com

Standard ochrany půdy

Prosperita zemědělců, potravinářského průmyslu i obchodu s potravinami závisí na zdravé půdě. Půda ale přichází o produktivitu a není připravena na změny podnebí:

 • Chybí v ní důležitá organická hmota, která zadržuje vodu.
 • Eroze z polí ročně odnáší ekvivalent dvou miliónů sklápěcích tatrovek zeminy.
 • Kvalita půd se horší, a s ní klesá také produkce a výnosy.

Poměrně jednoduchá opatření vylepší půdní vlastnosti a podpoří přirozenou odolnost. Správa krajiny však potřebuje dvě strany: zemědělce i jejich odběratele. Farmáři k péči o zdravou půdu musí mít porozumění a podporu svých partnerů. A naopak: klíčem k udržitelnosti potravinářů a obchodníků jsou jejich dodavatelé a dodavatelé jejich dodavatelů.

Praktické vodítko

Pro účinnou spolupráci je užitečné praktické vodítko, jež naznačí směr a smysl potřebných opatření. Proto Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR s Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a Biologickým centrem Akademie věd ČR sestavili standard, který partnerům poslouží při společné péči o ornou půdu.

Standard podporuje praktická opatření, jaká půdu ozdraví a zároveň zlepší služby, které poskytuje zemědělcům. Pomáhá oběma stranám – dodavatelům i odběratelům – společně řídit rizika a zajistit odolný trh.

Co standard obsahuje

Standard je cíleně navržen tak, aby do něj farmy mohly vstoupit, aniž by musely měnit své podnikatelské plány nebo je to finančně zatížilo. Konkrétní kritéria nastavuje tak, aby je šlo financovat státními dotačními programy.

Opatření jsou stanovena zvlášť pro čtyři kategorie plodin:

 • zeleninu,
 • brambory,
 • ostatní takzvané širokořádké plodiny (například kukuřici nebo řepu),
 • všechny ostatní plodiny (například obilí a řepku).

Navíc ke standardu patří volitelná nadstavbová část, která se nevztahuje k pěstování konkrétní plodiny, ale k celé farmě. Standard lze použít s ní i bez ní.

Pro každou kategorii standard kombinuje několik jednoduchých konkrétních opatření. Na farmách by měla nabíhat krok po kroku, během tříletých etap.

Přečtěte si kompletní standard s podrobnostmi o opatřeních i zavádění.

Registrace ke standardu

Jak mohou prakticky postupovat zemědělci?

Každý zemědělec ke standardu může registrovat konkrétní plodinu nebo plodiny. Při registraci potvrzuje, že farma plní potřebná opatření. Na konkrétním používání standardu se domluví se svým odběratelem.

Nejlepší postup registrace bude nejspíše takový:

 1. Prověřit si ve standardu opatření pro příslušnou plodinu.
 2. Posoudit, jestli je farma plní, a naplánovat zavedení těch, která ještě chybí.
 3. Vyplnit registrační formulář včetně etapy, ve které se farma nachází. Opatření lze plnit postupně, krok po kroku.
 4. Po registraci se farma objeví v seznamu zemědělců, kteří do standardu vstoupili. Každý registrovaný také dostane svoji registraci e-mailem. Může ji sdílet se zákazníky a odběrateli. Také umístění na seznamu umožní prezentovat registraci novým zákazníkům.
 5. Po uplynutí doby, na které se farma domluví se svým odběratelem (ale nejpozději po každých třech letech, kdy skončí etapa), je potřeba se k registraci vrátit a aktualizovat ji. Ale samozřejmě neuškodí se občas ke standardu vrátit a prověřit, jestli všechna registrovaná opatření pořád platí.

Použití ve firmách

Rovněž firmy mohou standard používat ke snížení rizik a řízení udržitelnosti svých dodavatelských řetězců. Pomůže jim, aby své dodavatele podporovaly v péči o půdu, a tak přispěly ke starosti o českou krajinu.

Firma se může se svými dodavateli přímo domluvit na používání standardu. Nebo lze vymyslet jeho dílčí použití. Partneři projektu rádi pomohou promyslet praktické řešení. Kontaktujte nás na inkubator@czp.cuni.cz.

TAČR

Projekt TL03000752 Standard ochrany půdy pro dodavatelské řetězce maloobchodu je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Éta. www.tacr.cz