Standard ochrany půdy

Partneři standardu

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

Výzkumná instituce Univerzity Karlovy, která se již 30 let zabývá odborným dialogem a interdisciplinárním výzkumem životního prostředí a udržitelného rozvoje. Součástí COŽP UK je Inkubátor environmentální udržitelnosti, který pracuje s firmami a veřejnou správou na vytváření a zavádění ambiciózních environmentálních inovací.

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Druhý největší zaměstnavatelský a podnikatelský svaz v ČR, sociální partner a součást řady evropských profesních organizací. Sdružuje svazy, asociace, družstva a firmy podnikající v malo/velkoobchodě, e-commerce a gastronomických, ubytovacích a ostatních službách cestovního ruchu.

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Jedno z největších vědeckých pracovišť ekologicky orientovaného výzkumu v Evropě. Mimo jiné patří mezi několik světových institucí, které se zabývají půdními a vodními ekosystémy v komplexním měřítku. Zkoumá vztahy mezi půdou a vodou a přináší odpovědi na palčivé problémy v dnešní krajině způsobené činností člověka.

TAČR

Projekt TL03000752 Standard ochrany půdy pro dodavatelské řetězce maloobchodu je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Éta. www.tacr.cz